Driving Dutch Design

Rubenst is geselecteerd voor Driving Dutch Design 2017. Dit talentenprogramma is een initiatief van Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), ABN AMRO en Dutch Design Foundation. Een jaar lang staan er masterclasses op het programma, met als doel: ontwerptalenten verder op weg helpen in hun ontwerppraktijk. Door middel van coaching wordt de eigen ontwerpvisie scherper gesteld en worden er stappen gemaakt in het ondernemerschap.

In oktober 2017 worden de resultaten gepresenteerd tijdens de
Dutch Design Week in Eindhoven.

projecten

over